Οφθαλμολογικές εξετάσεις

Μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις και δοκιμασίες, απαραίτητες για την αξιολόγηση της υγείας των ματιών σας και της ποιότητας της όρασής σας. Οι εξετάσεις αυτές κυμαίνονται από απλές και σύντομες, εώς και πολύπλοκες εξετάσεις που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Παρακάτω αναλύονται οι πιο συχνές εξετάσεις που είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης οφθαλμολογικής εξέτασης: