Εξέταση Οπτικών Πεδίων: Η εξέταση οπτικών πεδίων καταγράφει την οξύτητα της κεντρικής αλλά και της περιφερικής όρασης και εξετάζει τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου. Επιτρέπει στον οφθαλμίατρό σας να διαπιστώσει αν έχετε αρχίσει να χάνετε περιφερική όραση, που αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του γλαυκώματος ή αν υπάρχουν περιοχές σκοτεινές, μειωμένης φωτεινής ευασθησίας που ονομάζονται σκοτώματα. Ανάλογα με την εντόπιση και την μορφολογία των σκοτωμάτων γίνεται η διάγνωση πολλών νευρολογικών προβλημάτων, ασθενειών του οπτικού νεύρου και βεβαίως του γλαυκώματος. Η εξέταση αυτή γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα (αυτόματη περιμετρία) που την καθιστούν γρηγορότερη, πιο άνετη για τον ασθενή και πιο ακριβή στον προσδιορισμό των βλαβών. Στην περίπτωση του γλαυκώματος πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστώνεται αν υπάρχει εξέλιξη στις βλάβες.