Η Τονομέτρηση είναι η μέτρηση της πίεσης στο εσωτερικό του ματιού, χρησιμοποιώντας ένα όργανο που λέγεται τονόμετρο. Χρησιμοποιούνται αναισθητικές σταγόνες που μουδιάζουν το μάτι και τα βλέφαρα για λίγα λεπτά. Ένα τονόμετρο μετρά την πίεση στο εσωτερικό του οφθαλμού και ελέγχει εάν αυτή βρίσκεται σε φυσιολογικά πλαίσια ή αν είναι αυξημένη, δηλαδή υπάρχει υπερτονία. Η αυξημένη πίεση στο μάτι ή υπερτονία οδηγεί σε βλάβες του οπτικού νεύρου, δηλαδή σε γλαύκωμα. Η τονομέτρηση είναι απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους μια φορά το χρόνο μετά την ηλικία των 40 ετών ή πιο συχνά αν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για το γλαύκωμα (π.χ. οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, μυωπία, αρτηριακή πίεση, υπνική άπνοια). Επειδή η ενδοφθάλμια πίεση παρουσιάζει αρκετή διακύμανση στη διάρκεια της ημέρας, πολλές φορές χρειάζεται να γίνει η τονομέτρηση σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για να καταγραφεί η υψηλότερη τιμή και να προσδιοριστεί εάν αυτή είναι το πρωί (το συχνότερο) ή κάποια άλλη στιγμή της ημέρας. Αυτό ονομάζεται τονομετρική καμπύλη.