Υπέρηχος οφθαλμού

Οπως και στα περισσότερα όργανα του ανθρωπίνου σώματος,  η τεχνολογία απεικόνισης με τη χρήση υπερήχων βρίσκει εφαρμογή  και στους οφθαλμούς. Υπάρχουν 3 τύποι:

Α-scan: μονοδιάστατος υπέρηχος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των διαφόρων ανατομικών δομών στον οφθαλμών, όπως το μήκος του οφθαλμού και η πιο συχνή εφαρμογή είναι στη χειρουργική του καταρράκτη για τον προσδιορισμό της ισχύος του ενδοφακού.

Β-scan: δισδιάστατο υπερηχογράφημα. Απεικονίζει το εσωτερικό του οφθαλμού και τις δομές που περιβάλλουν το βολβό (μύες, οπτικό νεύρο). Ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διάγνωση και παρακολούθηση όγκων και μορφωμάτων, φλεγμονών, τις αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς, τις ενδοϋαλοειδικές αιμορραγίες και σε μάτια με θολά διαθλαστικά μέσα όπου είναι αδύνατη η βιομικροσκόπηση.

UBM: πρόκειται για σχετικά καινούργια τεχνολογία που βασίζεται σε υπερήχους υψηλής συχνότητας και προσφέρει απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού, πολύ υψηλής ευκρίνειας.