Πρόκειται για την εξέλιξη της κλασικής Lasik  κατά την οποία χρησιμοποιείται ένα δεύτερο Laser για την κοπή του πετάλου (flap) του κερατοειδούς αντί των κλασικών κερατοτόμων που χρησιμοποιούνται στη κλασική Lasik. Η χρήση του Laser αυτού επιτρέπει τη δημιουργία πετάλων πιο λεπτών και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι η μέθοδος που προσφέρει την ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης.