Πρόκειται για μια εξέλιξη της κλασικής PRK. Η διαφορά τους είναι ότι ενώ στη κλασική PRK στο πρώτο στάδιο αφαιρείται το επιθήλιο μηχανικά, δηλαδή με απόξεση με ειδικά εργαλεία, στην Trans-PRK  όλο το χειρουργείο γίνεται με Laser. Πρόκειται για την πρώτη τεχνική στην οποία δεν χρησιμοποιείται κανένα εργαλείο και τίποτα δεν ακουμπά το μάτι (για το λόγο αυτό ονομάζεται ”no touch”). Αυτό την καθιστά ακόμα πιο ασφαλή. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του  Laser γίνεται με εξελιγμένο αλγόριθμο ώστε να μειώνεται η ενέργεια που μεταφέρεται στον οφθαλμό, να μειώνεται ο χρόνος αποκατάστασης της όρασης και να βελτιώνεται η άνεση του ασθενή μετεγχειρητικά.

Πλεονεκτήματα της TransPRK

  • SmartSurfACE – χωρίς λεπίδα, χωρίς κοπή, χωρίς χειρουργικά εργαλεία
  • True surface based procedure – λιγότερο επεμβατική- ο κερατοειδής παραμένει ισχυρός  
  • Simple & Fast – η πιο γρήγορη και απλή επέμβαση
  • Higher suitability – κατάλληλη για τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών
  • Safety – χωρίς επιπλοκές από flaps, λιγότερη ξηροφθαλμία, πιο σταθερή στο χρόνο.