Άλλες παθήσεις
αμφιβληστροειδούς

ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Οπή ωχράς κηλίδας είναι μια μικρή τρύπα που μπορεί να εμφανιστεί στο κέντρο του αμφιβληστροειδή. Η πάθηση αυτή προκαλεί παραμόρφωση και ένα κενό όρασης στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Σε αρχικά στάδια η οπή αυτή μπορεί να κλείσει από μόνη της και να βελτιωθεί η όραση. Αν όμως προχωρήσει τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση αυτή ονομάζεται βιτρεκτομή ή υαλοειδεκτομή. Κατά τη διάρκεια αυτού του χειρουργείου το ζελέ  που γεμίζει το μάτι (δηλαδή το υαλοειδές) αφαιρείται και αντικαθίσταται από υγρό (φυσιολογικό ορό). Προκειμένου να διευκολυνθεί το κλείσιμο της οπής αφαιρείται και μια λεπτή μεμβράνη από την επιφάνεια του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της οπής. Στο τέλος της χειρουργικής επέμβασης το μάτι γεμίζει με αέριο. Η φυσαλίδα του αερίου πιέζει απαλά την οπή και τη διευκολύνει να κλείσει. Για να πάρει η φυσαλίδα τη σωστή θέση πάνω από την οπή της ωχράς κηλίδας ο ασθενής συχνά χρειάζεται να καθίσει μπρούμυτα για ένα χρονικό μέρος της ημέρας για διάστημα μέχρι και 7-10 μέρες. Η φυσαλίδα αερίου απορροφάται σιγά-σιγά σε διάστημα δύο εβδομάδων. Τα ταξίδια με αεροπλάνο ή και το μεγάλο υψόμετρο απαγορεύονται μέχρι να απορροφηθεί  η φυσαλίδα του αερίου.

Μόλις η οπή της ωχράς κηλίδας κλείσει, υπάρχει συχνά βελτίωση στην όραση, καλύτερη ικανότητα διαβάσματος και βελτίωση της παραμόρφωσης και του τυφλού σημείου στην κεντρική όραση. Η βελτίωση αυτή μπορεί να μην γίνει άμεσα αλλά  να περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να συμβεί αυτό.

ΕΠΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι μια λεπτή μεμβράνη που  αναπτύσσεται πάνω στο κέντρο του αμφιβληστροειδή. Πολλές φορές δεν επηρεάζει την μορφολογία της ωχράς κηλίδας και δεν προκαλεί συμπτώματα. Κάποιες φορές όμως, η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη μπορεί να συρρικνωθεί και να διαταράξει την αρχιτεκτονική του αμφιβληστροειδή γεγονός που οδηγεί σε θολή και παραμορφωμένη όραση.  Άλλες φορές μένει στάσιμη και άλλες φορές μπορεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα και να προκαλέσει ενοχλητικά συμπτώματα στην όραση. Το κύριο σύμπτωμα που προκαλεί είναι η μεταμορφοψία, δηλαδή το να βλέπει κανείς τις γραμμές αλλά και όλες τις εικόνες παραμορφωμένες.

Όταν η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη επηρεάζει την όραση, πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί η μεμβράνη. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται βιτρεκτομή ή υαλοειδεκτομή. Κατά τη διάρκεια αυτής της  επέμβασης η γέλη που γεμίζει το μάτι (που ονομάζεται υαλοειδές) απομακρύνεται και αντικαθίσταται από υγρό. Η επαμφιβληστροειδική μεμβράνη κατόπιν απομακρύνεται από την επιφάνεια του αμφιβληστροειδή με πολύ λεπτά εργαλεία. Μετά τη χειρουργική επέμβαση η όραση συχνά (αλλά όχι πάντα) βελτιώνεται, με βελτίωση της κεντρικής όρασης και μείωση των παραμορφώσεων. Ο βασικός στόχος της επέμβασης είναι να φρενάρει την εξέλιξη της πάθησης και για το λόγο αυτό απαιτείται περιοδικός έλεγχος με OCT  στα άτομα που πάσχουν από αυτή την πάθηση.

Για τη διάγνωση της οπής και της επαμφιβληστροειδικής μεμβράνης είναι απαραίτητη η διενέργεια ειδικής εξέτασης, που είναι η Οπτική Τομογραφία Συνοχής.