COMPUTER ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
(COMPUTER VISION SYNDROM)

Τα προβλήματα όρασης που δημιουργεί η πολύωρη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν μια ολοένα και πιο συχνή αιτία επίσκεψης σε οφθαλμιάτρους. Πλέον, το Computer Vision Syndrom (CVS) ή σύνδρομο κοπιωπίας από χρήση Η/Υ αποτελεί μια νοσολογική οντότητα της οποίας τόσο η ένταση όσο και η επίπτωση στον πληθυσμό ακολουθούν ανοδική πορεία, παράλληλη με την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία των Η/Υ σε όλους τους τομείς του σύγχρονου τρόπου ζωής. Και ενώ παλαιότερα το πρόβλημα παρουσιαζόταν μόνο σε επαγγελματίες χειριστές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σήμερα έχει επεκταθεί σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών.

Τί προκαλεί το CVS;

Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση Η/Υ στους χώρους εργασιας γίνεται πρόχειρα με αποτέλεσμα διάφοροι παράμετροι, όπως το εργασιακό περιβάλλον & η θέση του Η/Υ μέσα σε αυτό, ο τύπος της οθόνης, η θέση του χειριστή, η ψυχοσωματική του διάθεση, το ιατρικό οφθαλμολογικό του ιστορικό πολύ λίγο έως καθόλου λαμβάνονται υπόψιν από τους διευθυντές, προιστάμενους, εργοδότες & κυρίως απο τους ίδιους τους χειριστές.
Τα οφθαλμικά ενοχλήματα διαφέρουν ώς πρός την ένταση, από μια ελαφριά & μάλλον απροσδιόριστη αίσθηση ενόχλησης & οπτικής κοπώσης μέχρι σημαντικών συμπτωμάτων όπως κεφαλαλγία , δακρύρροια, τσούξιμο, κοκκίνισμα, θόλωση της όρασης, φωτοφοβία, ναυτία & αίσθημα βάρους στο βολβό, συμπτώματα που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως ασθενοπικά ενοχλήματα.

Τα αίτια των ασθενοπικών ενοχλημάτων πρέπει να αναζητηθούν στις παραμέτρους που περιγράψαμε πιο πάνω.Αναφερόμενοι στην κατάσταση της υγείας των οφθαλμών των χειριστών πρέπει να γνωρίζουμε ότι άτομα που παρουσιάζουν κάποιας μορφής ετεροφορία & ειδικά εξωφορία στη κοντινή απόσταση έχουν μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσουν ασθενοπικά ενοχλήματα.Επίσης άτομα με ανεπάρκεια σύγκλισης, με διαθλαστικές ανωμαλίες αδιόρθωτες ή κακά διορθωμένες (κυρίως υπερμετρωπία & αστιγματισμό) είναι πολύ πιθανό να παραπονεθούν για διάφορες μορφές ενοχλήσεων απο τους οφθαλμούς.

Το εργασιακό περιβάλλον είναι ένας παράγοντας με σπουδαίο ρόλο στην παρουσία ή οχι ασθενοπικών ενοχλημάτων. Ξηρή ατμόσφαιρα, καπνός, μη ελεγχόμενη θερμοκρασία, ελλιπής εξαερισμός, θόρυβος, κακή εργονομία & λάθος φωτισμός είναι παράμετροι με σημαντικό ποσοστό στην εμφάνιση των οφθαλμικών προβλημάτων.

Ο τύπος της οθόνης, ο συνολικός χρόνος έκθεσης & η θέση της σε σχέση με το χειριστή σίγουρα θα πρέπει να τοποθετηθεί στις πρώτες θέσεις όσον αφορά το βαθμό σπουδαιότητας. Οθόνες μικρών διαστάσεων, που αντανακλούν το γύρω φωτισμό, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 60 cm & ψηλότερα σε σχέση με τη διεύθυνση του βλέμματος προκαλούν αρκετά ενοχλήματα στους χειριστές τους.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι οτι η χρήση Η/Υ δέν προκαλεί μόνιμες οφθαλμικές βλάβες ή ανωμαλίες. Η πρόκληση όμως ασθενοπικών ενοχλημάτων η οποία όπως είπαμε οφείλεται στη συνεργή δράση μιας σειράς ενοχοποιητικών παραγοντών δημιουργεί προβλήματα στους χειριστές τους.

Συνοπτικά προτείνεται μια σειρά μέτρων που ξεκινά απο το χείριστη & τελειώνει στο εργασιακό περιβάλλον. Μια καλή οφθαλμολογική εξέταση είναι το
πρώτο που πρέπει να γίνει ώστε οι διάφοροι ενοχοποιητικοί παράγοντες να επισημανθούν ή να αποκλεισθούν αντίστοιχα, το αποτέλεσμα δε της εξέτασης είναι σημαντικό γιατί θα ξεχωρίσει τα άτομα υψηλής επικινδυνότητας για ασθενοπικά ενοχλήματα.

Ο χώρος εργασίας

Στο εργασιακό περιβαλλόν πρεπεί πρωταρχικά να γίνει μια καλή εργονομική μελέτη, ο φωτισμός του χώρου να είναι ανάλογος τών διαστάσεων του δωματίου & να λαμβάνει υπόψην την ηλικία & οφθαλμολογική κατάσταση του χειριστή. Προτιμότερο είναι να αποφέυγονται χώροι στους οποίους δεν υπάρχει εξώτερικος φώτισμος, αντίθετα να προτιμούνται εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν φυσικό φωτισμό στη μια τους μόνο πλευρά.

Αναγκαία είναι η απομάκρυνση πηγών φωτισμού που προκαλούν αντανακλάσεις στην οθόνη, ενώ καλό θα ήταν να εργαζόμαστε σε μία απόσταση 60 – 80 cm απο αυτή. Ακόμη, προσοχή πρέπει να δείξουμε τοσο στο κάθισμά μας όσο & στην οθόνη, προκειμένου να βρίσκεται λιγο χαμηλότερα σε σχέση με τη διεύθυνση του βλέμματός μας. Σημαντική είναι επίσης η επιλογή του τύπου της οθόνης. Προτιμότερες είναι η χαμηλής ακτινοβολίας, αντι-reflex, κινητές & ρυθμιζόμενες σε σχέση με το επίπεδο εργασίας, μεγέθους δε 15 ή 17 ιντσών.

Τέλος, η μείωση του υπάρχοντος θορύβου, η διατήρηση μιας καθαρής ατμόσφαιρας & ιδανικης θερμοκρασίας στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν βασικά στοιχεία ώστε να μειωθούν οι εμφανίσεις ασθενοπικών ενοχλημάτων.

Συμπερασματικά λοιπόν η προσοχή όλων πρέπει να εστιάζεται τόσο στον χειριστή όσο & στα χαρακτηριστικά του Η/Υ & του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να μειωθεί η εμφάνιση ασθενοπικών ενοχλημάτων & να αυξηθεί η απόδοση του εργαζομένου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ  Demo  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΡΗ
Οφθαλμολογικό Ιατρείο


Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου 3
1ος όροφος - (έναντι Σκλαβενίτη)
Τηλ.: 210 8970540
Κινητό: 6947 300531
FAX: 210 8970554
ΤΚ 19400

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Συνεργαζόμενο Ιατρείο


Λ.Κηφισίας 49
5ος όροφος
(δίπλα από ξενοδοχείο President)
Για Ραντεβού: 6947 300531

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο "Eye Diagnosis"

Λ. Κηφισίας 326 & Π. Καλαμά
4ος όροφος
(Έναντι νοσοκομείου "Υγεία")
Για Ραντεβού: 210 6800 610