Εστιακό laser
(Focal or grid laser)

Η εστιακή (focal) ή “δίκην πλέγματος” (grid) φωτοπηξία είναι μια θεραπευτική εφαρμογή Laser που έχει σαν στόχο την θερμική καταστροφή των αγγείων που έχουν υποστεί βλάβη και εστιακών αγγειακών διαταραχών όπως τα μικροανευρυσμάτια. Η πιο συχνή κλινική εφαρμογή είναι στο διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, που εστιακές αγγειακές βλάβες δημιουργούν διαρροή  και συσσώρευση υγρού με σχηματισμό κυστικών χώρων και επακόλουθη θόλωση της όρασης. Με την τεχνική αυτή “σφραγίζονται” τα σημεία διαρροής και σιγά σιγά ο οργανισμός απορροφά το οίδημα.