Υπερμετρωπία

Είναι η διαθλαστική ανωμαλία όπου το είδωλο δεν εστιάζεται πάνω αλλά πιο πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα οι υπερμέτρωπες να έχουν πρόβλημα και στην μακρινή όραση, αλλά πολύ περισσότερο στην κοντινή. Όταν η υπερμετρωπία είναι μικρή, τα νέα άτομα δεν χρειάζεται να φοράνε συνεχώς διορθωτικά γυαλιά. Ο φακός του ματιού έχει την δυνατότητα να αλλάζει σχήμα και ισχύ και να αντιρροπεί κάποιο ποσό υπερμετρωπίας. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή του φακού εξασθενεί καθώς μεγαλώνουμε Επιπρόσθετα, λόγω της συνεχούς προσπάθειας για αντιρρόπηση και της παρατεταμένης σύσπασης του μυός της προσαρμογής είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πονοκέφαλοι. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση γυαλιών.

Τρόποι διόρθωσης:

  1. Διορθωτικά γυαλιά
  2. Φακοί επαφής
  3. Διαθλαστική επέμβαση