Αποφράξεις αγγείων

Απόφραξη Φλέβας Αμφιβληστροειδή

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμού έχει ένα πλούσιο αγγειακό δίκτυο που αποτελείται από αρτηρίες, τριχοειδή και φλέβες. Όταν οι φλέβες στον αμφιβληστροειδή ξαφνικά κλείσουν ή μειωθεί η ροή του αίματος στο εσωτερικό τους παρουσιάζεται απόφραξη της φλέβας. Αυτό οδηγεί σε απότομη αύξηση της πίεσης του αίματος στην αντίστοιχη περιοχή του αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα διαρροή αίματος και υγρού από τις φλέβες στον αμφιβληστροειδή, βλάπτοντας συχνά μέρος αυτού. Οι αποφράξεις αμφιβληστροειδικής φλέβας ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό στη σοβαρότητά τους. Μερικές φορές η όραση δεν επηρεάζεται, άλλες φορές όμως μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά.

Η απώλεια όρασης στην απόφραξη φλέβας οφείλεται στη διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος που οδηγεί σε έλλειψη οξυγόνου (ισχαιμία ) στον αμφιβληστροειδή. Η όραση επίσης επηρεάζεται από τη διαρροή των αγγείων του αμφιβληστροειδή και από τις αιμορραγίες. Όταν η διαρροή συμβαίνει στο κέντρο του αμφιβληστροειδή , στην ωχρά κηλίδα, προκαλεί μεγάλο θάμβος όρασης (οίδημα ωχράς κηλίδας). Για τη διάγνωση της απόφραξης είναι απαραίτητη η βυθοσκόπηση και ειδικές εξετάσεις όπως η Οπτική Τομογραφία Συνοχής και η OCT-αγγειογραφία.

Το οίδημα ωχράς κηλίδας αντιμετωπίζεται με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ή με εφαρμογή laser. Ορισμένες φορές σχηματίζονται ανώμαλα νεοαγγεία μετά από μία απόφραξη φλέβας. Αυτή η επιπλοκή ονομάζεται νεοαγγείωση. Μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία στο μάτι ή να αυξήσει την πίεση του ματιού (κατάσταση που ονομάζεται νεοαγγειακό γλάυκωμα) γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια όρασης ή και πόνο. Αν η διάγνωση γίνει στα αρχικά στάδια, θεραπεία με laser ή ενέσεις στο μάτι μπορεί να περιορίσει περαιτέρω βλάβη. Αν πάσχετε από απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδή ,πρέπει να υποβάλεστε σε τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο προκειμένου να ανιχνευθεί έγκαιρα η νεοαγγείωση και να αντιμετωπιστεί.

Ασθενείς με απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι πολύ πιθανό να πάσχουν και από άλλες παθήσεις , όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, αυξημένη χοληστερόλη ή στεφανιαία νόσο και διαταραχές της πήξης του αίματος. Οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε γενικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν πάσχουν από κάποια από αυτές τις παθήσεις και να θεραπεύουν κάθε συστηματικό αίτιο που προδιαθέτει σε θρομβωτικά επεισόδια.

Απόφραξη Aρτηρίας αμφιβληστροειδή

Απόφραξη μπορεί να συμβεί και στις αρτηρίες του αμφιβληστροειδή. Η απόφραξη των αρτηριών οδηγεί σε απότομη μείωση της όρασης και η σοβαρότητα της απόφραξης εξαρτάται από το πόσο μεγάλη και κεντρική είναι η αρτηρία που υπέστη την απόφραξη. Σε περίπτωση απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς παρουσιάζεται εκτεταμένη απώλεια όρασης που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ολική απώλεια της όρασης. Η απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδή μπορεί επίσης να επηρεάσει μόνο ένα τμήμα του αμφιβληστροειδή προκαλώντας απώλεια ενός τμήματος της κεντρικής ή της περιφερικής όρασης.

Όπως και στις αποφράξεις φλεβών, αρκετό καιρό μετά την απόφραξη αρτηρίας μπορεί να παρουσιαστούν παθολογικά νεοαγγεία και επιπλοκή αυτή ονομάζεται νεοαγγείωση. Η νεοαγγείωση μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία στο μάτι ή να αυξήσει την ενδοφθάλμια πίεση(κατάσταση που ονομάζεται νεοαγγειακό γλαύκωμα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο σοβαρή απώλεια όρασης ή πόνο. Αν η διάγνωση γίνει στα αρχικά στάδια, θεραπεία με laser ή ενέσεις στο μάτι μπορεί να προλάβουν περαιτέρω βλάβη.

Για τη διάγνωση της απόφραξης είναι απαραίτητη η βυθοσκόπηση και ειδικές εξετάσεις όπως η Οπτική Τομογραφία Συνοχής και η OCT-αγγειογραφία. Αν πάσχετε από απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδή, πρέπει να υποβάλεστε σε τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο προκειμένου να ανιχνευθεί έγκαιρα η νεοαγγείωση και να αντιμετωπιστεί.

Ασθενείς που εμφανίζουν απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδή είναι πολύ πιθανό να πάσχουν και από άλλες παθήσεις , όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία ή στεφανιαία νόσο. Μπορεί επίσης να εμφανίζουν κάποια πάθηση στην καρωτίδα ή στην καρδιά γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άλλη απόφραξη αμφιβληστροειδικής αρτηρίας ή ακόμα και σε ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε γενικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν πάσχουν από κάποια από αυτές τις παθήσεις.