Κατά την PRK αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς (το εξωτερικό τμήμα δηλαδή) με απόξεση και στη συνέχεια γίνεται η σμίλευση του κερατοειδούς με το Laser. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετούνται θεραπευτικοί φακοί επαφής για 3 περίπου μέρες. Η όραση είναι αρκετά ικανοποιητική την πρώτη εβδομάδα και στις 20 μέρες φτάνει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.