Παναμφιβληστροειδική (panretinal) φωτοπηξία

Υπάρχουν ασθένειες που προκαλούν μόνιμες διαταραχές στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και καταλήγουν σε ισχαιμία, δηλαδή απόφραξη των μικρών αγγείων με αποτέλεσμα να μην αιματώνεται σωστά ο αμφιβληστροειδής. Οι πιο συχνές ασθένειες που προκαλούν αυτό το πρόβλημα είναι ο διαβήτης και οι αποφράξεις των αγγείων. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται παθολογικά νέα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό ονομάζεται νεοαγγείωση και είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τον οφθαλμό γιατί μπορεί να δημιουργήσει αυξημένη πίεση, θολή όραση, απώλεια όρασης και έντονο πόνο στο μάτι. Η θεραπεία για την νεοαγγείωση είναι οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις που προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση των συμπτωμάτων ή η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία που προσφέρει πιο σταθερά αποτελέσματα. Στην παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία εφαρμόζεται laser στις περιοχές της ισχαιμίας, για να μειωθεί η παραγωγή του παράγοντα που οδηγεί στην παραγωγή των νέων αγγείων (VEGF) και να σταματήσει η νεοαγγείωση. Η εφαρμογή του laser γίνεται σε 1-3 συνεδρίες και τα αποτελέσματα του φαίνονται όχι άμεσα αλλά μετά από κάποιους μήνες.