Τραμπεκουλεκτομή

χειρουργική επέμβαση γλαυκώματος

Κατά την κλασική χειρουργική επέμβαση δημιουργείται  ένα νέο άνοιγμα – δίοδος για την παροχέτευση του υγρού από τον οφθαλμό.

Ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει αυτή τη θεραπεία, ανά πάσα στιγμή. Συμβατική χειρουργική επέμβαση συχνά γίνεται όταν τα φάρμακα και η επέμβαση με λέιζερ έχουν αποτύχει στον έλεγχο της πίεσης.

Η χειρουργική επέμβαση γλαυκώματος ονομάζεται τραμπεκουλεκτομή και γίνεται  στο χειρουργείο. Γίνεται με τοπική αναισθησία, με ενέσεις γύρω από το μάτι. Ένα μικρό κομμάτι ιστού απομακρύνεται για να δημιουργήσει ένα νέο κανάλι για την παροχέτευση του υγρού από τον οφθαλμό, το οποίο οδηγείται πλέον ανάμεσα στους οφθαλμικούς ιστούς, δημιουργώντας μια “φυσαλίδα διήθησης.”

Για αρκετές εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σταγόνες στο μάτι για την αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής φλεγμονής και την πρόληψη των λοιμώξεων.

Η χειρουργική επέμβαση του γλαυκώματος έχει περίπου 80-85%  επιτυχία στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και οι ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται παρακολούθηση γιατί μπορεί μετά από λίγο καιρό να σταματήσει να δουλεύει.  Αν το νέο άνοιγμα στενέψει, μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση.