Παχυμετρία κερατοειδούς

Eίναι η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς χιτώνα σας. Το πάχος του κερατοειδούς επηρεάζει την τονομέτρηση και συνεπώς, είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε, ιδιαίτερα σε ασθενείς με  γλαύκωμα και αυξημένη πίεση στα μάτια. Η παχυμετρία μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

  1. OCT-παχυμετρία στην οποία γίνεται μέτρηση όχι μόνο του συνολικού πάχους αλλά και των στιβάδων του κερατοειδή και δημιουργούνται παχυμετρικοί χάρτες του επιθηλίου και του στρώματος. Ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική για τη διάγνωση του κερατόκωνου, διαταραχών ξηροφθαλμίας και του προεγχειρητικού ελέγχου πριν από διαθλαστικές επεμβάσεις Laser.
  2. Παχυμετρία με αυτόματο διαθλασίμετρο-τονόμετρο αέρος στην οποία ταυτόχρονα με τη μέτρηση της πίεσης γίνεται και μέτρηση του πάχους και υπολογίζεται αυτόματα η πραγματική διορθωμένη ενδοφθάλμια πίεση.
  3. Παχυμετρία με υπερήχους:  γίνεται με τη χρήση αναισθητικών σταγόνων και ειδικούς στυλεούς που ακουμπάνε στον κερατοειδή. Η μέτρηση γίνεται με τη χρήση υπερήχων.