Τοπογραφία κερατοειδούς

Πρόκειται για  μια μη-επεμβατική  τεχνική απεικόνισης για τη χαρτογράφηση της καμπυλότητας  του κερατοειδούς χιτώνα. Ο κερατοειδής χιτώνας αποτελεί την εξωτερική δομή του ματιού και είναι συνήθως υπεύθυνος για  το 70% περίπου της διαθλαστικής ισχύος του ματιού. 

Ο τρισδιάστατος χάρτης της τοπογραφίας είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τον οφθαλμίατρο και έχει πολλές εφαρμογές, όπως:

  • Στη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς, π.χ. κερατόκωνος.
  • Στον προεγχειρητικό έλεγχο και στο σχεδιασμό των  διαθλαστικών επεμβάσεων, όπως η LASIK και το PRK αλλά και στη αξιολόγηση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων.
  • Στην εφαρμογής των φακών επαφής.

Η διαδικασία διεξάγεται σε δευτερόλεπτα και είναι εντελώς ανώδυνη.