Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας

Γίνεται μέτρηση της όρασής σας σε διάφορες αποστάσεις. Χρησιμοποιούνται ειδικοί βαθμονομημένοι πίνακες, τα οπτότυπα. Με τη χρήση δοκιμαστικών φακών («γυαλάκια») διαπιστώνεται η ιδανική διόρθωση για το οπτικό σας σύστημα, με βάση την οποία γίνεται συνταγογράφηση διορθωτικών γυαλιών και φακών επαφής.