Τοπογραφία κερατοειδούς

Πρόκειται για μια μη-επεμβατική τεχνική απεικόνισης για τη χαρτογράφηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα. Ο κερατοειδής χιτώνας αποτελεί την εξωτερική δομή του ματιού και είναι συνήθως υπεύθυνος για το 70% περίπου της διαθλαστικής ισχύος του ματιού.

Ο τρισδιάστατος χάρτης της τοπογραφίας είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τον οφθαλμίατρο και έχει πολλές εφαρμογές, όπως:

  • Στη διάγνωση και παρακολούθηση παθησεων του κερατοειδούς, π.χ. κερατόκωνος.
  • Στον προεγχειρητικό έλεγχο και στο σχεδιασμό των διαθλαστικών επεμβάσεων, όπως η LASIK και το PRK αλλά και στη αξιολόγηση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων.
  • Στην εφαρμογής των φακών επαφής.

Η διαδικασία διεξάγεται σε δευτερόλεπτα και είναι εντελώς ανώδυνη.