Στρατιωτικές σχόλες

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι περισσότερες από τις στρατιωτικές σχολές έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές οπτικής οξύτητας που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

Πιο συγκεκριμένα:

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολή Ευελπίδων (Όπλων) — Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών) – Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς – Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας – Αεροπ. Υπαξ. Διοικητικοί

  • Στις ανωτέρω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση). Αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 4,5 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολή Ευελπίδων (Σωμάτων) — Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων — Σχολή Αξιωματικών νοσηλευτικής
Στις ανωτέρω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση). Αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

  • Στην παραπάνω στρατιωτική σχολή η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 χωρίς διόρθωση.

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί) — Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Στις παραπάνω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει το – 2,5, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει το + 3 και αν υπάρχει αστιγματισμός τις +/- 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολή Ικάρων, τμήμα Ιπταμένων

  • Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να μην είναι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά και χωρίς διόρθωση. Δεν πρέπει να υπάρχει μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση.

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων)

  • Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.