Η λειτουργιά της όρασης

Η λειτουργία της όρασης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται γύρω μας. Ξεκινάει από τους οφθαλμούς και ολοκληρώνεται στον εγκέφαλό μας. Τα μάτια μοιάζουν στη λειτουργία με μια φωτογραφική μηχανή. Ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού παίζει το ρόλο του φακού της φωτογραφικής μηχανής, που είναι να εστιάζει την εικόνα. Στην μεν φωτογραφική μηχανή η εστίαση γίνεται στο φιλμ ενώ στο μάτι μας στον αμφιβληστροειδή χτινώνα. Οι διεγέρσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα μεταφέρονται με το οπτικό νεύρο στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου. Τέλος, η κόρη του οφθαλμού παίζει το ρόλο του διαφράγματος, ρυθμίζοντας τη ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο μάτι.