Είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία το είδωλο δεν εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή αλλά μπροστά από αυτόν, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθαρά μακριά. Αυτό οφείλεται, είτε στο μεγάλο μέγεθος του βολβού (αξονική μυωπία), είτε στην αυξημένη διαθλαστική δύναμη του ματιού (διαθλαστική μυωπία). Οι μύωπες δεν βλέπουν καθαρά σε μακρινές αποστάσεις (π.χ. οδήγηση, τηλεόραση, πίνακας σχολείου) ενώ σε κοντινές αποστάσεις (διάβασμα) δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι αρκετά συχνή και συναντάται περίπου στο 25-30% του πληθυσμού. Συνήθως, εμφανίζεται στην αρχή της εφηβείας και τις περισσότερες φορές η εξέλιξή της σταματά στην ηλικία των 18-20 ετών. Μερικές φορές εμφανίζεται και σε ηλικιωμένους λόγω της εμφάνισης πυρηνικού καταρράκτη και τους βοηθάει στην κοντινή όραση (δευτερογενής όραση). Η μυωπία παρουσιάζει κληρονομική συσχέτιση (όπως περίπου καθορίζεται και το ύψος) και μάλιστα πρόσφατα ανακαλύφθηκαν 2 γονίδια υπεύθυνα για τη μυωπία.

Τρόποι διόρθωσης:

  1. Διορθωτικά γυαλιά
  2. Φακοί επαφής
  3. Διαθλαστική επέμβαση (LASER, ενθεση επιπρόσθετου φακού, χειρουργικά)
  4. Ορθοκερατολογία