Έγχρωμη φωτογραφία βυθού

Με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων απεικόνισης, που ονομάζονται κάμερες βυθού, γίνεται η λήψη έγχρωμης φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού, που περιλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή, την ωχρά κηλίδα και το οπτικό νεύρο.

Έτσι, καταγράφεται η κλινική εικόνα του ασθενή και γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλές παθήσεις, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα, οι σπίλοι και τα διάφορα μορφώματα, οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας κτλ.