Κεντρική ορώδης
χοριοαμφιβληστροειδίτιδα

Η Κεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα είναι μια πάθηση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού  κατά την οποία παρουσιάζεται ανώμαλη διαρροή υγρού από τον χοριοειδή στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση υγρού ανάμεσα στις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.

Είναι πιο συχνή στους άνδρες ηλικίας 25-45 χρονών και η εμφάνισή της μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Όταν το υγρό εντοπίζεται στο κεντρικό σημείο της όρασης, δηλαδή στην ωχρά κηλίδα, οι ασθενείς παρατηρούν μείωση της όρασης, θάμπωμα, ξεθώριασμα των χρωμάτων και την αίσθηση ότι βλέπουν μέσα από νερό ή μια κηλίδα. Όταν  δεν καταλαμβάνει την ωχρά κηλίδα τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια ή και μηδαμινά.

Πως αντιμετωπίζεται η Κεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα ;

Την πρώτη φορά που παρατηρείται δεν χρειάζεται θεραπεία γιατί τις περισσότερες φορές είναι αυτοϊάσιμη και υποχωρεί μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Ωστόσο, οι υποτροπές και η επανεμφάνιση των συμπτωμάτων δεν είναι σπάνιες. Έχει συσχετιστεί με τη λήψη κορτιζόνης και είναι πιο συχνή σε άτομα με έντονο stress και προσωπικότητα τύπου Α (αγχώδη). Κατά την πρώτη επίσκεψη απαιτείται εξέταση  Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη χαρτογράφηση του οιδήματος. 

Επιπρόσθετα,  η φλουοροαγγειογραφία αναδεικνύει τα σημεία διαρροής που προκαλούν τη συλλογή του υγρού και διαπιστώνεται η ενεργότητα ή μη της νόσου. Με τις εξετάσεις αυτές διαπιστώνεται αν υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση κατά την αρχική παρακολούθηση.

Αν δεν υποχωρεί υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εστιακού laser στα σημεία διαρροών  ή ήπιας φωτοδυναμικής θεραπείας ώστε να «κλείσουν» τα σημεία διαρροής.