Ηλεκτροφυσιολογία

Τι είναι η ηλεκτροφυσιολογία;

Η ηλεκτροφυσιολογία είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της λειτουργίας  της οπτικής οδού από τον οφθαλμό μέχρι και τον εγκέφαλο. Μας δίνει πληροφορίες για τον προσδιορισμό του σημείου της βλάβης όταν η λειτουργία της όρασης υπολείπεται της φυσιολογικής και την ίδια στιγμή ο οφθαλμός εμφανίζεται φυσιολογικός στην οφθαλμολογική εξέταση.  Για να διαπιστωθεί η διαταραγμένη λειτουργία των νευρικών κυττάρων είναι απαραίτητη η διενέργεια των ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές έχουν σημαντικό ρόλο σε μικρά παιδιά ή άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία, όπου μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη οπτική λειτουργία των ασθενών αυτών.

Που εφαρμόζεται;

Οι  σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις στις οποίες είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτός είναι: συγγενείς δυστροφίες φωτοϋποδοχέων και μελαγχρόου επιθηλίου, κληρονομικα νοσήματα αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς ( Μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπαθεια, η συγγενής αμαύρωση κατά Leber, η χοριοειδερεμία, η συγγενής ρετινόσχιση, η δυστροφία των κωνίων-ραβδίων, η νόσος του Stargardt, , η νόσος του Best η νόσος fundus albinpunctatus κα). Επίσης ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διάγνωση και άλλων οφθαλμικών παθήσεων όπως οι τοξικές αμφιβληστροειδοπάθειες, τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα, η μη οργανική απώλεια όρασης, οι ραγοειδίτιδες με αμφιβληστροειδική συμμετοχή και θολερότητες στα διαθλαστικά μέσα κα

 

Ποιές είναι οι εξετάσεις ηλεκτροφυσιολογίας;

Οι ηλεκτροδιαγνωστικές εξετάσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. ΗΑΓ –  ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα: για την διάγνωση παθήσεων του αμφιβληστροειδή και των φωτοϋποδοχέων.
  1. pattern ΗΑΓ – ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα : αντανακλά δραστηριότητα στη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων  και ελέγχει τη κεντρική όραση, δηλαδή την ωχρά κηλίδα.
  1. multifocal ΗΑΓ – ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα: για τον έλεγχο της λειτουργίας της κεντρικής αμφιβληστροειδικής περιοχής (30ο)  σε νόσους της ωχράς κηλίδας.
  1. Το ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα(ΗΟΓ): To ΗΟΓ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ακεραιότητας του μελάγχρουν επιθηλίου. Αποτελεί την εξέταση εκλογής για ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Best.
  1. Τα Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEP) ή Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού (ΠΔΙΛ) για τη  διάγνωση των παθήσεων του οπτικού νεύρου (π.χ. οπτική νευρίτιδα)

 

Για την εξέταση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια επαφής που τοποθετούνται στο δέρμα της κεφαλής.