Ηλεκτροφυσιολογία

Τι είναι η ηλεκτροφυσιολογία;

Η ηλεκτροφυσιολογία είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της λειτουργίας  της οπτικής οδού από τον οφθαλμό μέχρι και τον εγκέφαλο. Μας δίνει πληροφορίες για τον προσδιορισμό του σημείου της βλάβης όταν η λειτουργία της όρασης υπολείπεται της φυσιολογικής και την ίδια στιγμή ο οφθαλμός εμφανίζεται φυσιολογικός στην οφθαλμολογική εξέταση.  Για να διαπιστωθεί η διαταραγμένη λειτουργία των νευρικών κυττάρων είναι απαραίτητη η διενέργεια των ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές έχουν σημαντικό ρόλο σε μικρά παιδιά ή άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία, όπου μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη οπτική λειτουργία των ασθενών αυτών.

Που εφαρμόζεται;

Οι  σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις στις οποίες είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτός είναι: συγγενείς δυστροφίες φωτοϋποδοχέων και μελαγχρόου επιθηλίου, κληρονομικα νοσήματα αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς ( Μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπαθεια, η συγγενής αμαύρωση κατά Leber, η χοριοειδερεμία, η συγγενής ρετινόσχιση, η δυστροφία των κωνίων-ραβδίων, η νόσος του Stargardt, , η νόσος του Best η νόσος fundus albinpunctatus κα). Επίσης ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διάγνωση και άλλων οφθαλμικών παθήσεων όπως οι τοξικές αμφιβληστροειδοπάθειες, τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα, η μη οργανική απώλεια όρασης, οι ραγοειδίτιδες με αμφιβληστροειδική συμμετοχή και θολερότητες στα διαθλαστικά μέσα κα

 

Ποιές είναι οι εξετάσεις ηλεκτροφυσιολογίας;

Οι ηλεκτροδιαγνωστικές εξετάσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. ΗΑΓ –  ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα: για την διάγνωση παθήσεων του αμφιβληστροειδή και των φωτοϋποδοχέων.
  1. pattern ΗΑΓ – ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα : αντανακλά δραστηριότητα στη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων  και ελέγχει τη κεντρική όραση, δηλαδή την ωχρά κηλίδα.
  1. multifocal ΗΑΓ – ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα: για τον έλεγχο της λειτουργίας της κεντρικής αμφιβληστροειδικής περιοχής (30ο)  σε νόσους της ωχράς κηλίδας.
  1. Το ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα(ΗΟΓ): To ΗΟΓ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ακεραιότητας του μελάγχρουν επιθηλίου. Αποτελεί την εξέταση εκλογής για ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Best.
  1. Τα Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEP) ή Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού (ΠΔΙΛ) για τη  διάγνωση των παθήσεων του οπτικού νεύρου (π.χ. οπτική νευρίτιδα)

 

Για την εξέταση χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια επαφής που τοποθετούνται στο δέρμα της κεφαλής.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ