Επικοινωνία

Οφθαλμολογικό Ιατρείο

EyeDiagnosis

Διαγνωστικό κέντρο, Χαλάνδρι

Για Ραντεβού:

Ωράριο Τηλεφωνικού Κέντρου
Δευτέρα –  Παρασκευή
10:00 – 18:00

Οφθαλμολογικό ιατρείο, Βάρη

Για Ραντεβού:

Ωράριο Τηλεφωνικού Κέντρου
Δευτέρα –  Παρασκευή
10:00 – 18:00

Copyright © 2020 All rights reserved – powered by darc.ai